Jelenlegi hely

Tanári Vitafórum

A Tanári Vitafórumot azzal a céllal hoztuk létre, hogy itt lehetőséget biztosítsunk a fizika általános és középiskolai oktatását, illetve a fizikatanárokat érintő bármilyen kérdés felvetésére és megvitatására. Kísérletképpen ezt a vitafórumot úgy indítjuk el, hogy az csak hozzászólásokat fog tartalmazni, amelyekhez válaszok, majd az azokra történő újabb válaszok formájában további reagálások fűzhetők. Ennél a nyitóbejegyzésnél bármelyik regisztrált felhasználó bármikor felvethet újabb témát egy új hozzászólás formájában. Az ELFT Elnökség a Tanári Vitafórumon folytatott eszmecserét figyelemmel fogja kísérni és annak eredményeit, tanulságait a társulat különféle, a fizika tanításával kapcsolatos dokumentumaiban fel fogja használni.

Javaslom, hogy nyissunk egy olyan topicot, ahol a tanárokat segítendő, áltudományokat kitárgyalhatunk. Lehetne a neve zöldségbolt...

Ha egy tanártól megkérdezik, hogy mi a véleménye egy az interneten olvasott a médiumokban látott vagy hallott dologról nem biztos, hogy már "értesült" és ez esetben a diáknak nem tud válaszolni. Ez presztízs vesztés. Ha van egy nyugodt hely, ahol ezt meg lehet beszélni, ahol nem kell attól tartani, hogy ezért a szövegért bárki perrel fenyeget akkor várhatóan látogatott és hasznos oldallal tudunk szolgálni.

Kedves Karcsi, ha úgy vesszük, ezzel már meg is nyitottad a topicot. :) Okulva az "ELFT Stratégia" nevű vitafórum talán kissé túlstrukturált voltán, egyelőre sem a Tanári Vitafórumban, sem a Kutatói Vitafórumban nem kívánunk "felülről", "kézivezérléssel" külön témákat indítani; ezt bármelyik regisztrált felhasználó bármikor megteheti egy új hozzászólás elindításával, amelyre ugyancsak bármelyik regisztrált felhasználó bármikor válaszolhat. Az áltudományokról egyébként már az "ELFT Stratégia" vitafórumban is esett szó: http://forum.elft.hu/content/szakmai-szerepv%C3%A1llal%C3%A1s-k%C3%BCzde...

A fizika évek óta téma a szakmai és civil körökben. A fizikatanárok helyzete, száma, felkészültsége, az óraszámok, a tudás szintje, az ellehetetlenülés, a módszertan kérdései.
És nem történik semmi. Vagy mégis? De vajon az-e amit akarunk? A vasutasok rögtön sztrájkolnak, egy cég stratégiát vált, ha nem megfelelően alakulnak a dolgok. És mi? mentalitásunknak megfelelően a következőképpen reagálunk: a) más pálya után nézünk b)megvagyunk c)erőn felül küzdünk, sokszor szertárunk magányában d)fejlesztünk, újítunk, megmutatnánk másoknak is - de nincs kinek. És közben elégedetlenek vagyunk!!!
Mik a lehetőségeink? Keresni egymást és abból erőt meríteni; Tanulni egymástól szakmát, módszert, optimizmust; Támaszkodni azokra a társadalmi erőkre, amivel közösek a célok.
Nem kellene léteznie egy fizikatanárok egyesületének, ami ütőképes, szava van, szakmailag kompetens, effektív segítséget adhat??? DE! Mi kell ehhez? SZÁNDÉK, TAGSÁG, AKTIVITÁS. Ezek nélkül nem megy!
Már létrehozni sem kell ilyen egyesületet, mert az ELFT kész betölteni ezt a szerepet. Nem kétséges senki, így az elnökség számára sem, hogy a fizika jövője a fizikatanárok munkáján alapul. Az elmúlt hónapokban ereje nagy részét arra fordította, hogy össztársadalmi szinten is támogassa ezt a csoportot.
De tényleges eredmény rajtunk, fizikatanárokon múlik. Ha a négyezer fizikatanárból 120-an élnek az ankét nyújtotta lehetőséggel, akkor nem meggyőző a kormányzat számára a támogatás indokoltsága. Ha a fizikatanárok nevében állást foglaló egyesület mindössze pár száz tagot mondhat magáénak a tanárok köréből, akkor kérdéses a tekintélye, súlya. Ha a fizikatanár-tagság hiányában a fizikatanárok gondolatait, érdekeit, kéréseit a tudósok, fizikusok, mérnökök kell, hogy megfogalmazzák, akkor azok ténylegesen iskolaszagúak-e vagy a kívülről látott kép esetleg lényeges momentumokat hangol át?
Kedves Kollégák! Úgy érezzük, hogy az ELFT nem elég jól működik? Lehet. De jól akar működni! Értünk, miattunk is. Kell az ötlet, az aktivitás! Mondjuk meg, mit szeretnénk, hogyan segíthet a munkánkban? Milyen terhet tud levenni a vállunkról? Miben, hol képviseljen bennünket? Mondjuk meg, mi az oka annak, hogy sok fizikatanár nem tagja a társulatnak! Milyen népszerű szervezést lehetne megvalósítani? Milyen információkra van szükségünk? Milyen konkrét segítséget adhat az egyesület a regionálisan végzett munkánkhoz?
Bármire szükség van, ami előremutat. Ezért osszuk meg ezen a fórumon!

Kedves Fizikatanárok, Érdeklődők!

Szeretnék megosztani egy elképzelést, ami az ELFT egy korábbi ülésen merült fel bennem.
Véleményem szerint ez összefügghet a fizikatanárok helyzetével, aktivitásával, sőt az ELFT stratégiájának kérdéseivel is.

A koncepcióm röviden:

Az ELFT égisze, koordinálása mellett rendezni egy rendhagyó, egy 1 napos eseményt országos szinten, aminek a neve (jelenleg munkacímnek szánom):

a Fizika Napja

Részletesebben: az elképzelésem szerint több vidéki várost és Budapestet bevonva egy olyan rendezvényt szervezni, ahol különféle, érdekes és látványos fizikai kísérleteket mutatnának be, illetve érdekes előadásokkal bővítenék a helyi programot. Nagyon fontos, hogy az adott program CSAK is a helyi (főként középiskolai fizika tanárok) aktív és lelkes tevékenységétől függjön.
Az ELFT fő szerepe, hogy a programot koordinálja, illetve azt megfelelően kommunikálja.
A Fizika Napja programot színesíteni lehetne zenészek megnyerésével.
Az egyes kísérleti bemutatók, előadások között könnyed zenei programot lehetne beiktatni a fiataloknak is populáris vagy amatőr együttesekkel, zenészekkel. Ez az egész rendezvényt fiatalossá és vonzóbbá tehetné.
A videó összeköttetéssel bepillanthatnának az érdeklődők az egyes helyi szinten folyó programokról.

Az alapötletem a jól ismert Magyar Dal Napja vagy a Múzeumok Éjszakája, Kutatók Éjszakája...
Ezen programok számos ötletet adnának a Fizika Napja program szervezéséhez.

Az alapvető kérdések:

1) ki a célközönség,
2) ki legyen a program 'arca',
3) kiket vonjunk be a szervezésbe,
4) kiket kérjünk támogatónak,
5) a szervezésben kikre számítsunk, számíthatunk,
6) ki legyen a fővédnök,
7) milyen kommunikációra lenne szükség,
8) Az év melyik napján legyen a Fizika Napja?

Válaszaim (tetszőlegesen kiegészíthető):

1) A célközönség az általános, illetve középiskolás diákok, a fizika iránt érdeklődő felnőttek.

2) Fontos lenne, hogy keressünk egy neves embert (nem feltétlenül tudóst), aki színesítheti, vonzóbbá teheti a programot.
Ilyen például más szakterületen, az autizmus ügyének az arca: Kulka János.

3) Szervezők: helyi szinten aktív fizikatanárok, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA), helyi egyetemek
(pl. Debrecen, Szeged, Pécs, Budapesten: BME, ELTE, Wigner kut. intézet, ...).
Nagyon fontos lenne érdemben bevonni a fiatal egyetemistákat, PhD hallgatókat, lelkes középiskolásokat.
Ez mellesleg értelmet adna számukra, hogy az ELFT munkáját segítsék, esetleg belépjenek az ELFT-be.
Fontos lenne bevonni a Magyar Fizikus Hallgatók Egyesületét (MAFIHE) is.
Az aktív segítségük, fiatalos hozzáállásuk szerintem nélkülözhetetlen.
FONTOS: minden helyi szinten szerveződjön, a helyi aktív, elkötelezett tanárok segítségével.
Az építkezés alulról történjen.

4) A szponzori lehetőség: keresni olyan cégeket, ahol végzett fizikusok dolgoznak (MOL, Morgan Stanley, Semilab ...).

5) Reálisnak érzem, hogy az egyetemek és az MTA segítene a program megvalósításában.
Úgy gondolom, hogy az ELFT-nek kell megtenni az első lépéseket az egyes egyetemek és az MTA felé.

6) Javaslatom a Fővédnök személyére: Pálinkás József, az MTA elnöke.

7) A kommunikáció igen fontos kérdés. Fontos időben megkeresni a médiát, megjelenni a facebook-on, stb...
Ezt a Múzeumok Éjszakája program kiválóan csinálja. Lehet ebből tanulni.
Talán érdemes lenne megkeresni Fábri Györgyöt, az ELTE Közkapcsolati és Kommunikációs Ügyek Rektorhelyettesét,
akinek a nevéhez fűződik a sikeres Mindentudás Egyetem program. Talán ő is segítené a Fizika Napja programot.

8) Javaslatom: Jővő év tavasza, még az érettségi vizsgák előtt. szeptember utolsó vagy október első szombatja.
De az őszi idő is jó, ilyenkor már mindenki visszajött a nyári szabadságból, kezd belendülni a napi munkába.
Csak az a baj erre most már kevés az idő.

A Fizika Napja lehetséges hatása:

A középiskolai tanárok eddig is aktív és lelkes munkát végeztek/végeznek helyi szinten (fizika versenyek, előadássorozatok szervezése, stb...).
A Fizika Napja program országos szintű rendezésében az Ő szerepük kulcskérdés lenne.
Ezek a tanárok úgy érezhetnék, hogy nagyobb figyelmet kapnak, az ELFT gondol rájuk, és támogatja a munkájukat.
Egy ilyen rendezvény több értelmet adna az Ő munkájuknak. Én ezt a kérdést nagyon fontosnak tartom.
Bízom a lelkes középiskolás tanárokban. Nagyobb megbecsülést érdemelnek. Az ELFT ebben járjon élen!

A fiatal egyetemi és PhD hallgatók értelmes feladatot találhatnának a program szervezésében.
Egyben fel tudnánk hívni a figyelmüket az ELFT-re, esetleg be is lépnének a Társulatba.

A MAFIHE fiatal hallgatók egyesülete számos, a szervezéssel, kísérleti bemutatókkal kapcsolatos feladatokban tudnának segíteni. Ebben van már tapasztalatuk. Ez az együttműködés erősítené a MAFIHE és az ELFT kapcsolatát.

A Fizika Napja fontos lehet, abban a küldetésben (ami az ELFT-nek is fontos), hogy a fizikát népszerűsítsük a fiatalak körében.
Lehetőség lenne felhívni az érdeklődő felnőtt közönség figyelmét is, hogy a fizika milyen módon befolyásolja a mindennapi életünket. Milyen alapkérdések foglalkoztatják a kutatókat napjainkban?
Az áltudománnyal szemben érdekes előadásokkal lehetne bemutatni (kiváló kutatókkal), hogy hogyan folyik a tudományos kutatás, milyen valós, igazi tudományos kérdések foglalkoztatják a fizikusokat?

Bízom abban, hogy a Fizika Napja programjának koncepcióját érdekesnek, megfontolandónak tartja az ELFT elnöksége.

Üdvözlettel,

Cserti József

Budapest, 2013. május 29.

Kedves Olvasók!

Elnézést kérek, hogy az előbbi hozzászólásomban egyes helyeken csak a középiskolai tanárokat említem. Természetesen az általános iskolában tanítókra is gondolok, hiszen jól tudjuk, hogy a gyerekeket még el lehet "varázsolni".

Cserti József

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer