Jelenlegi hely

A-1. Szakmai szerepvállalás, láthatóság, szerepmegosztása az MTA-val

A Társulat – hagyományainak megfelelően – társadalmi úton részt kíván venni a magyarországi fizikai kutatás, a fizika minden szintű oktatása, valamint a kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása és hasznosítása színvonalának és korszerűségének fejlesztésében. Célja, hogy a fentiekkel összefüggő elvi és módszertani kérdésekben kifejthesse tudományos véleményét, állásfoglalásával és a tagságában megtestesült szakmai erővel hozzájáruljon az ország kulturális és gazdasági felemelkedéséhez.

Az Alapszabályban megfogalmazott célok közül elsősorban, vagy legalább is meghatározó mértékben a társulat a letéteményese a következő feladatoknak:

 • az általános fizikai műveltség szintjének emelése, a közvélemény tájékoztatása a fizika és a rokon tudományok aktuális kérdéseiről és eredményeiről;
 • a fizikai tudományt és annak oktatását érintő elvi és szervezési kérdések felvetése és megvitatása, szükség szerint a gyakorlat kritikai elemzése, vélemények, javaslatok, előterjesztések kidolgozása;
 • a fizikus és a fizikatanári hivatás és munka társadalmi megbecsülésének előmozdítása;
 • a tehetséggondozás színvonalának emelése;
 • tájékoztatás a fizikus és fizikatanári közélet aktuális eseményeiről;
 • a magyarországi fizika előremutató hagyományainak, kiemelkedő egyéniségei emlékének ápolása, a hazai fizikai kutatások tárgyi emlékei megőrzésének szorgalmazása.

A következő feladatok döntően az MTA, ill. az MTA Fizikai Tudományok Osztálya, továbbá kutatóhelyek és oktatási intézmények, valamint ezek irányító szerveinek hatáskörébe tartoznak:

 • a fizikai kutatások ápolása és fejlesztése;
 • a fizika minden szintű oktatásának fejlesztése és segítése;
 • a fizika alkalmazásának minden téren való előmozdítása, beleértve konkrét kutatási és szervezési feladatok megoldásának támogatását;
 • a fizikához kapcsolódó interdiszciplináris tudományágak fejlődésének elősegítése;
 • a csillagászati kutatás és oktatás segítése és fejlesztése;
 • a magyarországi fizika nemzetközi kapcsolatainak ápolása, a külföldi kollégákkal való kölcsönös kapcsolattartás és együttműködés elősegítése;
 • a fiatal szakemberek szakmai orientációjának elősegítése;
 • részvétel tagjai munkáján keresztül konkrét kutatási, oktatási és kulturális-közművelődési feladatok végrehajtásában a fizika területén;

Meg kell vizsgálni, melyek ezen feladatok közül azok, amelyekben a társulat érdemi munkát tud végezni. Ezen feladatokkal kapcsolatban egyeztetni kell a Fizikai Tudományok Osztályával, illetve annak tudományos bizottságaival a feladatmegosztást illetően. Komoly lehetőségnek tűnik, hogy a társulat vállaljon érdemi szerepet a fizikus köztestületi tagokkal való kapcsolattartásban, sőt a köztestületi taggá válás folyamatának elősegítésében is. Ez feltételezi a szakcsoportok és az Osztály tudományos bizottságainak fokozott együttműködését a szakmai közéletben.

Azokat a feladatokat, amelyekben nem reális az érdemi szerepvállalás, törölni kell az Alapszabályból.

vissza a vitafórum nyitólapjához


A folyó szöveg dőlt betűs részei az ELFT Alapszabályából átvett idézetek.

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer